Accés a la informació

#elPuigDeSantaMariaTransparent

Responsable de Comunicació

El responsable de comunicación de l'Ajuntament del Puig de Santa Maria és Marc Oriola Pla.
Podreu trobar les seues dades de contacte al següent enllaç:

Relació

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions des de la secció 'Contacte' del menú superior