Accés a la informació

#elPuigDeSantaMariaTransparent

Dimarts, 18 setembre 2018

Plans i programes anuals

Els plans i programes anuals i pluriennals municipals en els quals es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seua consecució, i resultats o grau de consecució d'objectius obtingut.

L'Ajuntament en aquest moment té en marxa el Pla Municipal d'Igualtat.

Inclou els documents en els quals s'estableixen objectius a desenvolupar i, si escau, l'avaluació dels resultats aconseguits durant l'aplicació del Pla.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions des de la secció 'Contacte' del menú superior