Accés a la informació

#elPuigDeSantaMariaTransparent

Pla de Medi Ambient

En l'actualitat no existeix cap pla de medi ambient en marxa.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions des de la secció 'Contacte' del menú superior