Accés a la informació

#elPuigDeSantaMariaTransparent

Període Mitjà de Pagament al Proveïdor

45 -Es publica la informació sobre el Període mitjà de pagament a proveïdors d'acord amb la normativa d'estabilitat pressupostària.

2024

2023

2022

2021

2020

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions des de la secció 'Contacte' del menú superior