Accés a la informació

#elPuigDeSantaMariaTransparent

Dijous, 8 novembre 2018

Licitacions i Obres públiques

65 - Els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques.

66 - Les modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants (mitjançant un enllaç directe i específic en la web) (si no n'hi ha hagut, s'indicarà expressament en la web).

67 - El llistat d'empreses que han concorregut a cadascuna de les licitacions d'obres públiques convocades per l'Ajuntament.

68 - La relació de les empreses que han realitzat les obres públiques més importants a l'Ajuntament, amb indicació de les obres i el seu import.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions des de la secció 'Contacte' del menú superior