Accés a la informació

#elPuigDeSantaMariaTransparent

Dimarts, 29 desembre 2020

Estadístiques de sol·licituds d'accés a la informació

No s'ha rebut cap sol·licitud d'accés a la informació.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions des de la secció 'Contacte' del menú superior