Accés a la informació

#elPuigDeSantaMariaTransparent

Dijous, 29 agost 2019

Denúncia antifrau del Mecanisme Recuperació i Resiliència

Aquest formulari li permet presentar una denúncia anònima relativa a reclamacions antifrau del Mecanisme Recuperació i Resiliència.

Quant a l'exposició dels fets denunciats en el camp "Descripció", hauran de seguir les següents directrius:
- Ser descrits de manera clara i detallada, concretant l'expedient i/o actuació en què haurien tingut lloc els fets que es denuncien, havent d'aportar-se qualsevol document o element que puga provar la seua veracitat.- Incloure el nom i cognoms o denominació de l'empresa a la qual es pretén denunciar.
- Informar sobre si a qui es denuncia és una persona contractista o és beneficiària de les ajudes finançades del PRTR
- Si la persona denunciada forma part de l'Ajuntament del Puig, ha d'identificar el càrrec que ocupa.

Envie la seua denúncia mitjançant aquest formulari:

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions des de la secció 'Contacte' del menú superior