Accés a la informació

#elPuigDeSantaMariaTransparent

Dijous, 12 novembre 2020

Àrees de govern

Legislatura 2023 - 2027

Organigrama actualitzat que permet comprendre l'estructura organitzativa de l'ajuntament i identificar a les persones responsables dels diferents òrgans de govern i les seues respectives funcions, incloent en el seu cas les Juntes de Districte o barris, així com conéixer les seues relacions de dependència.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions des de la secció 'Contacte' del menú superior