Accés a la informació

#elPuigDeSantaMariaTransparent

Dimarts, 30 octubre 2018

Accés a la informació pública de l'Ajuntament

Els nostres portals de transparència desenvolupats per a ajuntaments pretenen acostar a la ciutadania tota la informació d'interès que els ajudi a conèixer millor la gestió de l'entitat. Els principals objectius estratègics són "aconseguir un nivell de gestió municipal eficaç, productiva i propera a la ciutadania, amb criteris organitzatius innovadors i amb un enfocament integral i transparent en la gestió".

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions des de la secció 'Contacte' del menú superior