Accés a la informació

#elPuigDeSantaMariaTransparent

Declaració d'accessibilitat

L' Ajuntament s'ha compromès a fer accessible aquest lloc web de conformitat amb el Real Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web:

http://transparencia.elpuig.es/

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 degut a les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que s'arreplega a continuació no és accessible pel següent:

 1. Falta de conformitat amb el Real Decret 1112/2018:

  1. Podrien existir errates puntuals en el nom alternatiu de certes imatges

  2. Podrien existir errates puntuals en el criteri 2.4.2 de la WGAC 2.1

  3. Podrien existir errates puntuals en el criteri 2.4.3 de la WGAC 2.1

  4. Podrien existir errates puntuals en el criteri 2.4.4 de la WGAC 2.1

  5. Podrien existir errades puntuals d'edició en alguna pàgina web.

  6. Podrien existir missatges d'estat no identificats per programari de manera que no es poden transmetre als usuaris sense la necessitat de rebre el focus [requisit número 9.4.1.3 Missatges d'estat d'EN 301549 v2.1.2 - 2018]

 2. Càrrega desproporcionada: No aplica

 3. El contingut no s'inclou dins de l'àmbit de la legislació aplicable: Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no complisquen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat, encara que s'ha procurat que la majoria d'ells sí que ho complisquen.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració d'accessibilitat fou preparada el 20 de Setembre de 2021

El mètode emprat per a la present declaració ha sigut una autoavaluació realitzada per l'empresa Digital Value.

Última revisió de la declaració: 22 de Octubre de 2021

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com per exemple:

 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web

 • transmitir altres dificultats d'accés al contingut

 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web

A través del formulari de contacte d'aquest lloc web.

Les comunicacions seràn rebudes i tractades per l'Ajuntament.

Sol·licituds d'informació accessible i queixes: D'acord amb l'article 12 del RD 1112/2018, seran presentades i registrades conforme als requisits establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Pot iniciar-se a través del següentenllaç.

Contingut opcional

Els llocs web de les administracions públiques tenen el deure de complir els criteris d'accessibilitat indicats en la Norma UNE-EN 301549 v1.1.2:2015. Aquesta normativa fixa una sèrie de característiques que tot portal Web ha de complir si vol ser accessible considerant les excepcions del RD 1112/2018.

Digital Value té com a objectiu principal que el seu lloc web siga tot l'accessible i usable possible. Per això, s'ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació a l'accessibilitat, complint amb tots els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits en l'especificació de Pautes d'Accessibilitat al Contingut en la Web (WCAG 2.1) per la Iniciativa d'Accessibilitat Web (WAI) del Consorci World Wide Web (W3C), per a això es realitzen revisions prèvies a cada publicació de nous continguts. En qualsevol cas, és possible que trobe alguna pàgina que no s'adapte al 100% a aquests estàndards, ja que algunes de les seccions contingudes en el portal estan en procés d'adaptació i millora. Si vostè experimenta alguna dificultat en l'accés a la informació continguda en aquest lloc web, per favor, contacte amb nosaltres mitjançant el següent formulari de contacte(formulari especificat en el punt anterior). Realitzarem les millores necessàries com més prompte millor.

El lloc web està dissenyat amb la tècnica de disseny responsive o adaptatiu i optimitzat per als navegadors M.S. Internet Explorer 8.0 i/o versions superiors i les últimes versions vigents de Mozilla Firefox, Safari, Opera i Google Chrome, amb el que es visualitza de forma òptima des d'ordinadors d'escriptori a tablets i mòbils.

Grandària del text

Les grandàries de les fonts estan definits amb unitats relatives perquè puga ampliar o disminuir la grandària de la font des de les opcions del navegador.

 • Internet Explorer, Mozilla i Firefox: Veure > Grandària del text

 • Opera: Veure > Zoom

 • Safari: Veure > Fer el text més gran

 • Chrome: Controla la pàgina actual > Grandària del text

Per a modificar la grandària de tot en la pàgina:

 • Ctrl + + per a augmentar-lo

 • Ctrl + - per a disminuir-lo

 • Ctrl + 0 restaura la grandària original del text

Tecles Predefinides

Ctrl + C : copiar la selecció. Ctrl + D : aagrega la pàgina actual a Favorits. Ctrl + E : seleccionar tot. Ctrl + F : obri el quadre Buscar en aquesta pàgina. Ctrl + G : guardar pàgina. Ctrl + H : obri la barra Historial. Ctrl + I : obri la barra Favorits.

Ctrl + L : va a una nova ubicació. Ctrl + O : obri la finestra Organitzar Favorits. Ctrl + P : obri la finestra Imprimir. Ctrl + R : actualitza la pàgina actual. Ctrl + uno : obri una finestra nova amb la mateixa pàgina. Ctrl + v : pegar la selecció. Ctrl + x : tallar la selecció. Ctrl + z : ddesfer l'acció anterior. F11 : obri l'explorador a pantalla completa. F4 : mostra la llista de direccions.

Mayús + F1 : obri l'index d'ajuda. Mayús + Crtl + Tab : retrocedir entre marcs. Mayús + F5 : actualitzar. Mayús + F10 : mostrar menú contextual de vincle.

Formulario de propuestas